اعاده دادرسی از آرای صادره قبل از سال ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری

ساخت وبلاگ
چکیده : اعاده دادرسی از آرای صادره قبل از سال ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دی... با عنوان : اعاده دادرسی از آرای صادره قبل از سال ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری بخوانید :

دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

قبل از سال ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری


پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان که در زمان حاکمیت قانون سابق مصوب ۱۳۸۵ صادر شده اند امکان پذیر نمی باشند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۱۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۸ 

                  رای تجدید نظر 

با توجه به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره ۹۴۵ _ ۹۱/۱۲/۲۸ [۹۱/۱۱/۲۱] هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش اعاده دادرسی را نسبت به آراء صادره از شعب دیوان ما قبل قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مردود اعلام نموده است در نتیجه موجبی برای رسیدگی در این خصوص وجود ندارد فلذا قرار رد درخواست اعاده دادرسی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است.

رئیس شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه

اشراقی_ عرفان

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


برچسب‌ها: اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری, مهلت اعاده دادرسی در دیوان عدالت, شرایط پذیرش اعاده دارسی, نحوه اعاده دادرسی در دیوان عدالت, نحوه اعتراض به آرای قطعی دیوان عدالت
نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |
...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 11 دی 1396 ساعت: 12:18