ملاک پرداخت مستمری برای افراد با دو مستمری

ساخت وبلاگ
چکیده : ملاک پرداخت مستمری برای افراد با دو مستمری مستمری بگیران حق دارند در صورت امکان بهره مندی از دو مست... با عنوان : ملاک پرداخت مستمری برای افراد با دو مستمری بخوانید :

وکیل متخصص در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

با دو مستمری


مستمری بگیران حق دارند در صورت امکان بهره مندی از دو مستمری مستمری با مبلغ بیشتر را انتخاب نمایند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۷۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ 

                        رای بدوی

با عنایت به مجموعه اوراق و محتوای پرونده و اظهارات اصحاب دعوی به شرح دادخواست برقراری مستمری شاکی و لایحه تقدیمی و مندرجات سابقه پیوست اولاً شاکی در تاریخ ۸۳/۱۲/۹ صرفا خواستار برقراری مستمری همسرش (همسر دوم) گردید ولیکن در فاصله حدوداً ۳ ماه بعد متقاضی برقراری مستمری همسر اولش گردید و سازمان نیز در جهت انجام خواسته ایشان اقداماتی انجام داده که به شرح برگ های ۷۷ الی ۸۵ پیوست سابقه گردید و اینکه سازمان اعلام داشت از سال ۸۳ به بعد مستمری دریافت داشته و تقاضایی نکرده قابل پذیرش نمی باشد به علاوه اینکه مستمری بگیر حق دارد از دو مستمری هر کدام که مبلغ آن بیشتر است بهره مند گردد. بنابراین در مجموع شکایت طرح شده وارد تشخیص گردید و مستندا به مقررات ذکر شده و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و برقراری مستمری همسر اول شاکی جهت ایشان به جای مستمری همسر دوم وی صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری_رحیمی

                                         رای تجدید نظر 

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی برای آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه پنجم تجدید نظر دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

باقری _تقوی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


برچسب‌ها: نحوه پرداخت دو مستمری, شرایط پرداخت دو مستمری, پرداخت دو مستمری, قوانین مربوط به پرداخت دو مستمری, پرداخت مستمری

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 23:51