صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا

ساخت وبلاگ
چکیده : صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا ساله به تشخیص ... با عنوان : صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا بخوانید :

وکیل شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا ساله به تشخیص مصلحت ادامه خدمت کارکنان متخلف میباشد و صدور حکم برائت از محاکم کیفری مانع از اعمال اختیار مذکور نمی گردد.

در زیر دو  نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ 

                                                   رای بدوی 

نظر به اینکه اخراج شاکی در اجرای بند م ماده ۱۱۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح بوده و توجه به اینکه تشخیص مصلحت ادامه خدمت شاکی بر اساس مدارک پرونده کارگزینی شاکی و گزارشات مسئولین از اختیارات هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا بوده و با التفات به اینکه شاکی دارای دو فقره مجازات تخلف اداری بوده بنابراین ضمن رد اعتراض شاکی دادنامه شماره... صادره از این شعبه عینا تایید می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری_فرح پور

                                                رای تجدید نظر

با عنایت به اینکه رای معترض عنه به شماره دادنامه ۰۳۶۷۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۸ صادره از ناحیه شعبه پنجم بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده توجها به بند م ماده ۱۱۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح صادر گردیده و تشخیص مصلحت ادامه خدمت شاکی بر اساس مدارک و پرونده کارگزینی شاکی و گزارشات مسئولین از اختیارات هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا می باشد و صدور حکم برائت از محاکم کیفری مانع از اعمال اختیار مذکور نمی باشد لذا موجبی جهت اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه موصوف وجود نداشته و ضمن تایید آن قرار رد درخواست اعمال ماده ۱۸ نسبت به آن صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری

آریافر _شریعت فر _جباری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


برچسب‌ها: تخلفات کارکنان ناجا, هیات رسیدگی به تخلفات ناجا, رسیدگی به تخلف نیروهای مسلح, وکیل تخلفات اداری

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 3 دی 1396 ساعت: 18:41