شرایط اعتراض به نحوه جذب اعضای هیات علمی در دیوان عدالت اداری

ساخت وبلاگ
چکیده : شرایط اعتراض به نحوه جذب اعضای هیات علمی در دیوان عدالت اداری چون جذب اعضای هیات علمی به صورت متمرک... با عنوان : شرایط اعتراض به نحوه جذب اعضای هیات علمی در دیوان عدالت اداری بخوانید :

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

در دیوان عدالت اداری


چون جذب اعضای هیات علمی به صورت متمرکز و از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت می پذیرد اقامه دعوی به طرفیت دانشگاه قابل پذیرش نمی باشد.

در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳ 

                                                  رای بدوی 

توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه جذب عضو هیات علمی به صورت متمرکز و از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور صورت می‌گیرد و دانشگاه پیام نور اختیار جذب استخدام عضو هیات علمی را ندارد لذا شکایت به کیفیت مطروحه به طرفیت دانشگاه مذکور فاقد توجیه قانونی بوده و با استناد به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

مومنی _مولابیگی

                                               رای تجدید نظر

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین خلاف قانون در دادنامه شماره ۲۶۱۴_۹۱/۱۱/۲۵ موضوع پرونده کلاسه که به موجب آن قرار رد شکایت صادر گردیده است با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایرادی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه را فراهم نماید اقامه نگردیده و بر نحوه رسیدگی و رعایت موازین شکلی ایرانی مترتب نمی باشد به استناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد اعلام وقوع اشتباه رای صادره از شعبه اول عیناً تایید می گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری _مستشاران شعبه

موسوی_ عاشوری _سبزواری نژاد_ آریافر

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


برچسب‌ها: شکایت از نحوه جذب هیات علمی, نحوه جذب هیات علمی در دانشگاه, اعتراض به نحوه جذب هیات علمی در دانشگاه, وکیل شکایت از دانشگاه, وکیل برای شکایت از دانشگاه در دیوان عدالت

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 13:57