نحوه محاسبه سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور

ساخت وبلاگ
چکیده : نحوه محاسبه سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور به ... با عنوان : نحوه محاسبه سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور بخوانید :

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آور


پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور به ازای هر سال سابقه یک سال و نیم محاسبه می گردد.

در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۴۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ 

                                            رای بدوی 

با عنایت به قانون تفسیر جزء ۱ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۷۹ پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه یک سال و نیم محاسبه خواهد شد و نظر به کمیته استانی نیز شغل شاکی را مورد تایید و گواهی قرار داده است شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان تامین اجتماعی به مورد لحاظ قرار دادن سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور شاکی در سوابق بیمه‌ای و برخورداری از مزایای قانونی آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری_عزیزی

                                      رای تجدید نظر

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه پنجم تجدید نظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت_ اداری مستشار شعبه

باقری _تقوی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


برچسب‌ها: سوابق بیمه ای مشاغل زیان آور, محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور, نحوه شکایت از رای کمیته استانی, وکیل برای شکایت از آرای دولتی, وکیل متخصص برای شکایت در دیوان عدالت

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 13:57