شمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور بر شغل کارمندان سازمان تامین اجتماعی

ساخت وبلاگ
چکیده : شمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور بر شغل کارمندان سازمان تامین اجتماعی بازنشستگی کارکنان سازمان تامین... با عنوان : شمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور بر شغل کارمندان سازمان تامین اجتماعی بخوانید :

وکیل برای شکایت در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

شمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور بر شغل کارمندان سازمان تامین اجتماعی


بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی تابع قانون نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در بخش دولتی می باشد.

در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۱۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ 

                                                     رای دیوان 

نظر به اینکه بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی تابع قانون نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در بخش دولتی مصوب ۶۷/۹/۱ می باشد ، با توجه به اینکه قانون مرقوم که یک قانون خاص است ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه که مورد استناد شاکی است به‌عنوان قانون عام موخر ناسخ قانون خاص سابق نمی باشد بر این اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در خصوص شاکی قابلیت اعمال را نداشته حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود حکم صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

دادرس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری_ خضرایی

                                                      رای دیوان 

تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر خلاف مقررات بودن رای شعبه بدوی ابراز نداشته است و چون رای معترض عنه منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراضی که موجب نقض رای باشد ملحوظ نظر قرار نگرفت لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای شعبه بدوی به شماره ۹۳۸_۱۳۹۲/۰۶/۱۹ عیناً تایید می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه

جعفری ورامینی_ اسکندری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


برچسب‌ها: شرایط بازنشستگی کارکنان تامین اجتماعی, بازنشستگی کارمندان تامین اجتماعی, سخت و زیان آور بودن شغل کارکنان تامین اجتماعی, وکیل برای شکایت از تامین اجتماعی, وکیل متخصص تامین اجتماعی

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

کارمندان,اجتماعی,...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 17:03