اثر عدم تصویب قوانینی که اجرای آنها موکول به تصویب آئین نامه اجرائی است.

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

وکیل ابطال مصوبات_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

اثر عدم تصویب قوانینی که اجرای آنها موکول به تصویب آئین نامه اجرائی است.


قوانینی که اجرای آنها موکول به تصویب آیین نامه اجرایی است تا زمان تصویب آیین نامه های مربوطه موجد حق نمی باشند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در اینخصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

                                                     رای دیوان 

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح دفاعیه مشتکی عنهما نظر به اینکه اعمال احکام مندرج در تبصره های ذیل ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به تدوین ابلاغ آیین نامه اجرایی می‌باشد و آیین نامه اجرای تبصره یک ماده قانونی مرقوم پس از بازنشسته شدن شاکی تصویب و ابلاغ گردیده و با عنایت به اینکه مطابق رای شماره ۱۱۴۸_۸۶/۱۰/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قوانینی که اجرای آن موکول به تصویب آیین نامه اجرایی می باشد تا زمانی که آیین نامه اجرایی آن به تصویب نرسد موجد حق نمی باشد بنا بر این خواسته شاکی که مبنی بر درخواست اعمال مزایای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی می باشد فاقد وجاهت قانونی است و لذا رای به رد آن صادر و اعلام می گردد این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

واحدی _فرزد


برچسب‌ها: وکیل برای دیوان عدالت, وکیل دیوان عدالت تهران, وکیل متخصص دیوان عدالت در تهران, وکیل متخصص شهرداری, وکیل هیات تخلفات استخدامی
نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |
...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 18:39