مرجع اعتراض به آرای هیات های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد

ساخت وبلاگ
چکیده : مرجع اعتراض به آرای هیات های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظل... با عنوان : مرجع اعتراض به آرای هیات های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد بخوانید :

وکیل متخصص در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع اعتراض به آرای هیات های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد


محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آرا صادره از ناحیه هیات‌های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمی باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب تجدید نر محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد.

راستای بخشنامه شماره ۶۷/۲۲۴۴۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۱ ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال اعضای هیئت علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی که همزمان به صورت تمام وقت در بخش دولتی یا خصوصی مشغول به کار می‌باشند صورت پذیرفته که با احراز تخلف تجدید نظر خوانده و اشتغال در یکی از شرکت های وابسته به وزارت نیرو انشاء گردیده است. ثانیاً در مقطع اصدار رای از ناحیه هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ تجدیدنظرخواه کماکان به عنوان پرسنل حکمی در یکی از شرکتهای وابسته به وزارت نیرو مشغول به کار بوده که موید این مطلب پاسخ استعلام به عمل آمده یا دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو به شماره ۸۷/۱۷۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۰ می‌باشد که آن مرجع مراتب حضور تجدید نظر خواه را از سال ۱۳۷۶ به عنوان پرسنل حکمی را مورد تایید قرار داده است و ثالثاً مستند مدرکیه تجدیدنظرخواه به شماره ۱۰۰۰/۲۴۲۱۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ که ممضی به امضاء مدیرعامل شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران می باشد نیز موثر در مقام نمی باشد به جهت آنکه مفاد مرقومه مذکور صرفاً ناظر به عدم حضور تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱ در آن شرکت به عنوان عضو دائم بوده که آن هم مربوط به زمان پس از صدور حکم از ناحیه هیات بدوی و تجدید نظر تخلفات اعضا هیات علمی می‌باشد و تاثیری در تخلف حادث شده در مقطع صدور رای ندارد رابعاً ایراد تجدید نظر خوانده به صلاحیت دادگاه نیز وارد نمی باشد به لحاظ آنکه مطابق صراحت اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب می گردد و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیات های تخلفات انتظامی ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمی‌باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

امانی شلمزاری _کریمی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


برچسب‌ها: شکایت از تصمیمات دانشگاه آزاد, آرای هیات های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد, هیات تخلفات دانشگاه آزاد, اعتراض به رای دانشگاه آزاد, وکیل شکایت از دانشگاه آزاد

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

انتظامی,دانشگاه,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 10 آذر 1396 ساعت: 22:25