مرجع نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهای گردشگری

ساخت وبلاگ
چکیده : مرجع نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهای گردشگری در زیر عین متن رای هیات عمومی دیوان عدا... با عنوان : مرجع نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهای گردشگری بخوانید :

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهای گردشگری


در زیر عین متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مشروح گزارش آن دایر بر ابطال بخشنامه ای که این دفاتر را مشمول قانون نظام صنفی دانسته را به جهت آگاهی تقدیم می نماید.

تاریخ: 04 شهریور 1396

کلاسه پرونده: 95/1118

شماره دادنامه: 640

موضوع رأی: ابطال بند ب مصوبه جلسه 111 مورخ 19/2/1395 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشورمبنی بر اینکه که فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی است به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود


شاکی: آقای علی حیدری


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای علی حیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» مصوبه جلسه 111 مورخ 19/2/1395 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» مصوبه جلسه 111 مورخ 19/2/1395 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم

  احتراماً اینجانب علی حیدری مدیر و مالک هتل بهشت تالاب بندر انزلی به استحضار می رساند: اخیراً هیأت عالی نظارت بر اصناف کشور در یکصد و یازدهمین جلسه خود به استناد تبصره «ح» ماده 55 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 12/6/1392 بدون توجه به تبصره ذیل ماده 2 همان قانون تأسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی اعلام نموده است و این در حالیست که بر اساس بند 18  ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مصوب 13/2/1368 و تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی تأسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند به نحوی که این موضوع در نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به

شماره 81593- 11/11/1394، نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 67363- 1/12/1394 و نامه شماره 60533- 25/5/1394 معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلافات دستگاههای اجرایی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. همان گونه که مستحضرید محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تأسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ گذاری و نظارت بر فعالیتهای صنفی و رسیدگی به تخلفات عرضه کنندگان خدمات و کالاها می باشد و عیناً تأسیسات گردشگری نیز از جهت چگونگی تأسیس و مجوز فعالیت، نرخ گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازاتها دارای قوانین و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتی است که در قانون نظام صنفی در مورد صنوف دیگر وجود دارد. به عبارت دیگر چون تأسیسات گردشگری در خصوص موضوعات قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند در نتیجه مصوبه اخیر هیأت عالی نظارت صراحتاً مخالف تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی و بند 18 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق تأسیسات گردشگری و هتلداران و جلوگیری از ایجاد اختلال در اعمال وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و انجام وظایف صنفی و قانونی جوامع هتلداری استانهای سراسر کشور، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند 2 مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیأت محترم عالی نظارت بر اصناف را دارد.

  متن بند «ب » مصوبه جلسه 111- 19/2/1395 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

  " روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

  موضوع: ابلاغ مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

  سلام علیکم

  احتراماً، یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت در تاریخ 19/2/1395 تشکیل و موارد زیر را تصویب نمود:

  الف- .......

  ب- فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی بوده و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین نامه شماره 75791/51001 هـ - 11/6/1394 هیأت وزیران از جمله (هتل ها، متل ها، رستوران های بین راهی، سفره خانه های سنتی و مهمانپذیرها ) وفق ماده 91 قانون نظام صنفی، پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام نمایند.

  بدیهی است مطابق تبصره 1 ماده مذکور اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه ریزی، سیاستگزاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق الذکر نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید با امعان نظر به مراتب مطروحه ضمن ابلاغ به تمامی ادارات صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمانهای صنفی شهرستان های تابعه، اقدامات لازم در خصوص اجراء مفاد مصوبه مذکور ظرف مهلت تعیین شده معمول و نتیجه را جهت انعکاس مراتب به مقام عالی وزارت به دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نمایند.

 طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.                              

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

بر مبنای تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 6/7/1392 مقرر شده است: «صنوفی که قانون خاص

دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص هم قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.» مطابق بند 18 ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 13655، برنامه ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تأسیسات جهانگردی از طریق سرمایه گذاری  مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداریها و صدور اجازه و نیز نظارت در تأسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه بندی و نرخ گذاری این تأسیسات با همکاری سازمانهای ذی ربط از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده و به موجب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 این وظیفه در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است. نظر به اینکه فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری دارای قانون خاص است و از شمول قانون نظام صنفی خارج می باشد و مقنن حتی در بند 2 ماده 98 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13966 تصریح کرده است که  تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیتهای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است، بنابراین بند «ب» مصوبه جلسه 111 مورخ 19/2/1395 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته است مغایر قوانین مذکور می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13922 ابطال می شود./

                                                           محمدکاظم بهرامی

                                         رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


برچسب‌ها: بهترین وکیل دیوان عدالت, وکیل دادگستری تهران, وکیل دادگستری دیوان عدالت, وکیل دادگستری در دیوان عدالت, وکیل در دعاوی دیوان عدالت

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

مسافرتی,آژانسهای,گردشگری,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت: 23:27