رای هیات عمومی دیوان عدالت در مورد مقررات بازنشستگی کارگران ساختمانی

ساخت وبلاگ
چکیده : رای هیات عمومی دیوان عدالت در مورد مقررات بازنشستگی کارگران ساختمانی تاریخ: 04 مهر 1396 کلاسه پروند... با عنوان : رای هیات عمومی دیوان عدالت در مورد مقررات بازنشستگی کارگران ساختمانی بخوانید :

وکیل تخصصی دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت در مورد مقررات بازنشستگی کارگران ساختمانی


تاریخ: 04 مهر 1396

کلاسه پرونده: 95/188

شماره دادنامه: 643

موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی

شاکی: آقای محمدرضا هیبتی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 643

تاريخ دادنامه: 11/7/1396

کلاسه پرونده: 95/188

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای محمدرضا هیبتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند د بخشنامه 7 معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی 2- تبصره 3 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی

   گردش کار: ابطال 1- بند « د » بخشنامه 7 معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی 2- تبصره 3 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

  با سلام و احترام معروض می دارم اینجانب محمدرضا هیبتی کارگر ساختمانی با داشتن 50 سال سن و داشتن بیش از 31 سال سابقه پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که شما شرایط برخورداری از بازنشستگی طبق تبصره 1 ماده 76 ، 50 سال سن و 30 سال سابقه را دارا نمی باشید و تنها می توانید با داشتن 35 سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرط سنی از بازنشستگی بهره مند شوید این در حالیست که طبق قانون مصوبه مجلس بیمه اجباری کارگران ساختمانی همانند بیمه های اختیاری و اجباری می باشد که در کتاب قوانین تأمین اجتماعی به صورت دقیق و شفاف ذکر گردیده است ماده 76 تبصره 1، 50 سال سن و 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه و صرفاً سازمان تأمین اجتماعی به استناد بخشنامه های درون سازمان نقض فاحش قوانین تصویب شده در مجلس را نموده و

در مورد کارگران ساختمانی به بخشنامه های خود عمل نموئده و توجهی به قوانین مصوب مجلس نمی کند به طوری که ما در کتاب قوانین سازمان تأمین اجتماعی در مورد بازنشستگی تنها یک قانون ماده 76 تبصره یک را داریم که صراحتاً اعلام نموده بازنشستگی با شرط داشتن 50 سال سن و داشتن 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه و کلاً بیمه کارگران ساختمانی به صورت اجباری بوده و هیچ تفاوتی در مورد بهره مندی کارگران ساختمانی از مزایای بازنشستگی با بیمه اختیاری و اجباری ندارد بدینوسیله از حضرتعالی تقاضای مساعدت و همیاری نموده و درخواست ابطال بخشنامه های درون سازمانی را می نمایم و الزام اجرای تبصره 1 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوبه مجلس مبنی بر بازنشستگی با 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 50 سال سن را از محضر حضرتعالی خواستارم.

   متن بند د بخشنامه 7 معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

Diamond: حوزه فنی و درآمدDiamond: بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمدموضوع : نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران

ساختمانی و آیین نامه اجرایی موارد 3 و 5 قانون

فوق الذکر

  " اداره کل استان

     شعبه

   با سلام

  در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 و ماده 5 اصلاحی قانون یاد شده مصوب 14/12/1387 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق الذکر به شماره 42053/43040 - 26/2/1389، توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید.

  اضافه می نماید این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره یک طرح ساماندهی بخشنامه ها و دستورات اداری موضوع بیمه اجباری کارگران ساختمانی به شماره 40815/5000 - 21/4/1383 می گردد.

  .....

  .....

  .....

  د- بازنشستگی : مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

  1) داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و شصت سال تمام سن.

  2) داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون.

  توجه: نحوه محاسبه میزان مستمری بازنشستگی مشمولین فوق مطابق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن خواهد بود.

   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1824/94/7100-6/4/1394 توضیح داده است که:

  " .....

     ب- دفاعیات شکلی

  1- به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع و یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

  با عنایت به مفاد ماده قانون یاد شده و اینکه حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی به موجب ماده 12 قانون موصوف در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون می باشد، بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر ابطال 1- بخشنامه

ماده 10 بازنشستگی کارگران ساختمانی با 35 سال سابقه حق بیمه واحد مستمریها

  2- ابطال بند (د) بخشنامه شماره 7 معاون فنی و درآمد.

  3- ابطال تبصره 3 ماده 76 که باید کارگران ساختمانی با 35 سال بازنشسته شوند، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و آن مرجع محترم فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع مطروحه بوده و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.

      ج) دفاعیات ماهوی

  1- در خصوص کارگران شاغل در کارهای ساختمانی، قانونگذار جهت حمایت کامل از کارگران موصوف مبادرت به تصویب قانون بیمه های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی در تاریخ 9/8/1386 نموده است. در قانون مزبور پوشش بیمه ای و استفاده از مزایای آن از جمله بازنشستگی پیش بینی خاصی در نظر گرفته شده است در این ارتباط در ماده 10 قانون مزبور تصریح گردیده که مشمولان قانون مزبور در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

  1- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام سن.

  2- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه.

  از آنجایی که در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (مصوب 21/8/1352) صرفاً حادثه ناشی از کارگران پیش بینی شده بود، لذا قانونگذار جهت حمایت کامل از کارگران ساختمانی، بازنشستگی آنها را نیز پیش بینی و در خصوص این گروه از بیمه شدگان قانون خاصی وضع نموده که بر اساس آن چنانچه افراد مشمول دارای شرایط یاد شده باشند، می توانند از بازنشستگی بهره مند گردند.

  طبق بررسی های بعمل آمده، مشارالیه تا پایان خرداد 1393 دارای 9272 روز (25 سال و 5 ماه) سابقه پرداخت حق بیمه بوده که مدت 3242 روز از آن در مشاغل سخت و زیان آور می باشد (معادل 4 سال و 5 ماه سنوات ارفاقی

به آن تعلق می گیرد) لذا با توجه به مجموع سابقه اصلی و ارفاقی به میزان 10893 روز، به حد نصاب لازم یعنی داشتن 35 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه نمی رسد و همچنین فاقد شصت سال تمام سن می باشد. لذا در حال حاضر نمی تواند از مزایای بازنشستگی وفق قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 مجلس شورای اسلامی بهره مند گردد.

  3- با عنایت به اینکه ماده 10 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، در مقام بیان شرایط بازنشستگی مشمولان قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی طی دو بند موارد را احصاء نموده و در مواردی که مشمولان این قانون بر اساس مقررات عام تأمین اجتماعی از مزایای تأمین اجتماعی برخوردار می باشند در تبصره ماده مذکور و همچنین ماده 11 قانون مزبور مشخص و تعیین گردیده و بازنشستگی جزء موارد ذکر شده در آن نمی باشد. همچنین با توجه به ماده یک قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که تأکید بر بیمه شدن کارگران ساختمانی به ترتیب مندرج در قانون مذکور داشته و نیز در ماده 4 قانون مزبور که حمایتها و مزایای قانون مزبور در آن احصاء گردیده، عبارتند از الف: حوادث و بیماریها ب: غرامت دستمزد ج: ازکارافتادگی د: بازنشستگی هـ: فوت بنابراین بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در موارد مشخص شده در ماده 10 قانون موصوف امکان پذیر می باشد لیکن ادعای شاکی مبنی بر استفاده از تبصره 1 ماده 76 با لحاظ مراتب فوق میسور نمی باشد. زیرا شاکی محترم می بایست ضمن استفاده از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور، شرایط مقرر در ماده 10 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 را نیز دارا باشد. در حالیکه وی فاقد شرایط قانون مزبور می باشد.

  4- شاکی محترم در بخش موضوع شکایت و خواسته، تقاضای ابطال بند د بخشنامه شماره 7 معاون فنی و درآمد را نموده، لیکن در متن دادخواست توضیحی در خصوص دلایل درخواست ابطال، ارائه ننموده است. علی ایحال بند (د) مورد نظر شاکی، شرایط بازنشستگی مشمولان قانون مزبور را تصریح نموده که عیناً متن آن منطبق با ماده 10 قانون

بیمه اجتماعی کارگران می باشد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.

  5- شاکی محترم در همان بخش موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی را نموده، که در این خصوص نیز در متن دادخواست به آن اشاره ننموده و دلایل خود را مبنی بر ابطال تبصره 3 ماده 76 عنوان ننموده است، در این خصوص نیز لازم به توضیح است که موضوع مطروحه با عنایت به مواد 10، 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و آن مرجع محترم درا ین خصوص فارغ از رسیدگی می باشد.

  ضمناً، تبصره 3 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مربوط به مقررات عام تأمین اجتماعی است و ارتباطی به مشمولان قانون بیمه های اجتماعی و کارگران ساختمانی ندارد زیرا چنانچه مشمولان قانون مزبور بخواهند از مقررات عام تأمین اجتماعی جهت استفاده از مزایای آن بهره مند شوند این امر در تبصره ماده 10 قانون مزبور و همچنین ماده 11 قانون موصوف مشخص گردیده و بازنشستگی جزء موارد ذکر شده آن نمی باشد.

  با عنایت به مراتب معروضه و اینکه ادعای شاکی در خصوص موارد مطروحه بلادلیل بوده و بخشنامه معترض عنه منطبق با قانون و مقررات جاری تنظیم و به مرحله اجراء درآمده است . لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت داری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 92 - 16/5/1396 بند « د» از بخشنامه شماره 7 معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

  رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

  مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظربه اینکه درخواست ابطال قوانین از صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده خارج است بنابراین تقاضای ابطال بند 3 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی نیست./

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


برچسب‌ها: شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی, قانون بازنشستگی کارگران ساختمانی, شرایط پرداخت بیمه برای کارگران ساختمانی, بازنشستگی کارگران ساختمانی, رای دیوان عدالت در مورد بازنشستگی کارگران ساختمانی

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

بازنشستگی,کارگران,ساختمانی,...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 28 آبان 1396 ساعت: 4:11