شرایط قانونی محاسبه سوابق غیر دولتی کارکنان دولت در زمان بازنشستگی

ساخت وبلاگ
چکیده : شرایط قانونی محاسبه سوابق غیر دولتی کارکنان دولت در زمان بازنشستگی مستخدمین دولت موظفند در هنگام با... با عنوان : شرایط قانونی محاسبه سوابق غیر دولتی کارکنان دولت در زمان بازنشستگی بخوانید :

وکیل در امور دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

شرایط قانونی محاسبه سوابق غیر دولتی کارکنان دولت در زمان بازنشستگی


مستخدمین دولت موظفند در هنگام بازنشستگی کتبا تقاضا نمایند که سوابق خدمت غیردولتی آنها با پرداخت مابه التفاوت منظور شود و بدون این مهم شکایت علیه اداره، محکوم به رد می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۰۹۵ مورخ:۱۳۹۲/۰۱/۲۸

                                                   رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه [صندوق بازنشستگی کشوری] به خواسته فوق الذکر [افزایش حقوق بازنشستگی] شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن نظر به اینکه مطابق مفاد ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی مصوب ۷۲/۰۲/۱۹ هیئت وزیران مستخدمین دولت موظفند در هنگام بازنشستگی کتبا تقاضا نمایند سوابق خدمت غیردولتی آنان با پرداخت مابه التفاوت کسورات متعلقه مستخدم و کارفرما در محاسبه حقوق بازنشستگی منظور نماید [شود] شعبه با عنایت به اینکه شاکی که چنین ننموده علیهذا حکم به رد شکایت شاکی اعلام میگردد رای صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

باقری_عبدالمنافی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


برچسب‌ها: نحوه محاسبه سوابق غیر دولتی کارمندان, شرایط احتساب سوابق غیر دولتی برای کارمند, نمونه رای احتساب سوابق غیر دولتی برای کارمندان, وکیل در شکایت از آرای تامین اجتماعی, تشریفات محاسبه سوابق غیر دولتی

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

کارکنان,بازنشستگی,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 13 آبان 1396 ساعت: 1:08