اثر توافق طرفین قراداد در پرداخت عوارض نوسازی شهرداری در مبایعه نامه محل کسب

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

وکیل ابطال عوارض شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

اثر توافق طرفین قرارداد در پرداخت عوارض نوسازی شهرداری در مبایعه نامه محل کسب


اگر در مبایعه نامه محل کسب با سند عادی تسویه عوارض نوسازی شهرداری و رابطه بر عهده بایع باشد چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه،دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود موجبی برای رجوع به متعهد وجود ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد. دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۲۴۸ تاریخ:۱۳۹۱/۰۹۲۷

                                                 رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف.ن با وکالت آقای الف. الف و آقای به طرفیت آقای ک.ه باوکالت بعدی آقای ه.ت به خواسته مطالبه مبلغ ۱۴۲ میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار و یک بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه وکلای خواهان چنین توضیح دادند که: موکل به موجب مبایعه نامه عادی یک باب مغازه از خوانده دعوی خریداری نموده و در ذیل مبایعه نامه قید شده هزینه‌ها اعم از عوارض شهرداری از نظر تجاری و پایانکار تفکیکی به عهده فروشنده یعنی خوانده می باشد نامبرده بدهی خود یعنی عوارض شهرداری را تسویه ننموده و شهرداری مبادرت به پلمب ملک خریداری شده می نماید موکل جهت جلوگیری از پلمب به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را با اخذ تخفیف پرداخت می‌کند لذا مطالبه وجوه پرداختی و کلیه خسارات مورد استدعاست وکیل خوانده طی توضیحات در جلسه دادگاه ولایحه شماره ۹۱۱۱۵۰۶ مورخ ۹۱/۰۷/۱۵ در مقام دفاع اعلام می‌کند شرط مندرج در قرارداد (پرداخت عوارض توسط فروشنده) یعنی خوانده شرط فعل است و در صورت استنکاف قانونگذار مستندا به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی متعهدله مکلف است به حاکم مراجعه کنند تقاضای اجبار به وفا شرط نماید و اگر متعهد استنکاف ورزد آنگاه حاکم می‌تواند متعهد را ملتزم و موجبات انجام آن را فراهم نماید درمانحن فیه متعهدله بر خلاف مقررات قانون مدنی خود راسا اقدام به ایفای تعهد نموده بدون آنکه ماذون از قبل موکل باشد بنابراین با وصف فوق حق رجوع ندارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و لوایح طرفین نظر به اینکه وکلای خواهان دلیلی بر پلمب مغازه یا اخطاریه ارائه نموده اند از طرف دیگر پرداخت عوارض بدون مجوز از طرف متعهد ارائه و راسا اقدام به پرداخت عوارض شهرداری نموده هرچند که در مبایعه نامه تسویه به عهده خوانده قرار داده شده لیکن پرداخت آن بدون اذن متعهد و الزام حاکم موجبی برای رجوع به متعهد نیست لذا به استناد مواد پیش گفته و ماده ۲۶۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران_جاویدی


برچسب‌ها: وکیل کمیسیون ماده 5 شهرسازی, نمونه رای دیوان عدالت در مورد, وکیل عوارض کمیسیون ماده 77, وکیل ماده ۷۷ شهرداری, وکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری
نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |
توافق,طرفین,قراداد,پرداخت,عوارض,نوسازی,شهرداری,مبایعه,نامه,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396 ساعت: 5:13