شرایط طرح دعوی مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در دادگاههای عمومی

ساخت وبلاگ
چکیده : شرایط طرح دعوی مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در دادگاههای عمومی مطالبه خسارت ناشی ا... با عنوان : شرایط طرح دعوی مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در دادگاههای عمومی بخوانید :

وکیل مطالبه خسارت در دیوان_۰۹

شرایط طرح دعوی مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در دادگاههای عمومی


مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.

در زیر دو نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می‌گردد. دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۰۵ تاریخ:۱۳۹۱/۰۹/۰۱

                                                  رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف.ب به طرفیت ۱_ دانشگاه ۲_ سازمان وظیفه عمومی ناجا مبنی بر مطالبه خسارت به این شرح که خواهان طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده است که در سال ۸۷ در موسسه آموزش عالی علی الف در رشته مدیریت صنعتی مشغول به تحصیل بوده است و در آن زمان حسب ماده ۲۱ قانون خدمت وظیفه عمومی از معافیت تحصیلی استفاده می نموده اند و به استناد نامه ۷۱۶۴۶۱۳ مورخ ۸۸/۱۱/۱۹ ممنوعیت قانونی برای ادامه تحصیل وجود نداشته و سازمان مذکور معافیت تحصیلی را به وی اعطا نموده است در پی فراخوان مبنی بر پذیرش دانشجو در رشته مدیریت جهانگردی و با عنایت به آنکه دارای شرایط مندرج بوده و در دانشگاه به تحصیل مشغول ولیکن به علت تصمیم سازمان وظیفه عمومی ناجا از تحصیل ممنوع گردیده است که به موجب رای شماره۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۳۳۳ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری حکم به ابطال تصمیم سازمان وظیفه عمومی ناجا صادر گردیده است حالیا دادگاه با عنایت به مفاد رای صادره و با لحاظ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم از باب ورود خسارت به جهت تصمیم غیر قانونی ثابت و محرز دانسته و حکم به محکومیت سازمان وظیفه عمومی به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال از باب خسارات قانونی به خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول با عنایت به آنکه دانشگاه در مقام اجرای دستور سازمان وظیفه عمومی ناجا بوده است لذا دعوی از این جهت متوجه وی نمی‌باشد و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران_ یازر لو 

                                                رای دادگاه 

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان وظیفه عمومی ناجا به طرفیت ۱_ الف.ب۲_ دانشگاه نسبت به دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۹۱/۰۲/۳۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت ۵۰ میلیون ریال بابت جبران خسارات وارده ناشی از تصمیم باطل شده در شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در حق تجدید نظر خوانده ردیف اول دادگاه با توجه به مجموعه اوراق پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی سازمان مزبور و با استناد به تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دال بر ضرورت تصدیق ورود خسارت از سوی دیوان عدالت قبل از طرح دعوی در دادگاه عمومی دعوی خواهان بدوی را به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران

رضایی _صلاتی


برچسب‌ها: وکیل برای خسارت در دیوان, وکیل تصدیق خسارت در دیوان, بهترین وکیل دیوان عدالت تهران, وکیل شکایت از شهرداری در دیوان, وکیل شکایت از تامین اجتماعی
نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |
شرایط,دعوی,مطالبه,خسارت,ناشی,تصمیمات,سازمان,دولتی,دادگاههای,عمومی,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396 ساعت: 5:13