دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

ساخت وبلاگ
چکیده : دادخواست, الزام, به تنظیم, سند پیش فروش, ملک مبنای حقوقی دادخواست,به موجب قانون پیش فروش, سا... با عنوان : دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک بخوانید :

وکیل دیوان عدالت-09194504079

دادخواست, الزام, به تنظیم, سند پیش فروش, ملک


مبنای حقوقی دادخواست,
به موجب قانون پیش فروش, ساختمان قرارداد پیش فروش, فقط باید از طریق تنظیم, سند رسمی پیش فروش, نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت منعقد شود این الزام, هرچند نص صریح قانون است در حال حاضر به طور کامل در کل کشور اجرا نمی شود در برخی از شهرهای کشور امکان تنظیم, سند رسمی پیش فروش, وجود دارد با این حال اگر پیش خریدار پس از انعقاد قرارداد پیش فروش, عادی بخواهد از الزام, قانونی استفاده کند می بایست دعوی الزام, به تنظیم, سند رسمی پیش فروش ملک را مطرح کند.
برای تنظیم, سند رسمی پیش فروش مدارک زیر لازم است :
۱_ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازای سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.....

نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی و املاک را اینجا بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 10:55