نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری | بلاگ

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

کمیسیون ماده 77 شهرداری

نحوه به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری


اعتراض مودی به پرداخت هر نوع عوارض قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است و فقط آرای کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۵۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ 

                                                          رای دیوان 

آقای م.ک مدعی شده در سال ۹۳ توافقی با شهرداری بهارستان اقدام به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری نموده و مقرر شد بعد از تایید کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری عوارض طبق دفترچه محاسبه گردد و اکنون که جهت اخذ پایانکار به شهرداری مراجعه کرده فیشی به عنوان عوارض بهای خدمات و ارزش افزوده و یک فیش به عنوان عوارض دفترچه محلی صادر کرده و صدور هرگونه مجوزی را مشروط به پرداخت آن نموده و لذا دریافت وجوه غیرقانونی به عنوان ارزش افزوده و بهای خدمات و صدور دستور موقت را خواسته است نظر به اینکه اولاً _ شاکی دلیلی که آن را پرداخته ارائه نکرده و علی فرز پرداخت دریافت و استرداد آن امری حقوقی و خارج از مصادیق تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است ثانیاً _ اعتراض مودی به پرداخت هر نوع عوارض قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها است و فقط آرای کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد علیهذا در وضع فعلی قرار رد شکایت صادر می گردد.

رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

محمدی _شریفی

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ 

                                                   رای دیوان 

در خصوص شکایت آقای الف.م به طرفیت شهرداری شهر بهارستان اصفهان به خواسته اعتراض به فیش های عوارض به شرح مفاد شکایت تقدیمی و مندرجات آن نظر به اینکه به استناد رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۷۷/۱۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفع هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری در مورد تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها می باشد و صرفاً تصمیم متخذه در کمیسیون مذکور قابلیت طرح و بررسی در دیوان عدالت اداری را دارد لذا خواسته مذکور خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید .قرار صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

معروفی _گودرزی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


برچسب‌ها: وظایف کمیسیون ماده 77, کمیسیون ماده 77 شهرداری, شرح وظایف کمیسیون 77, ابطال عوارض شهرداری, ابطال رای کمیسیون ماده 77
نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |
...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 30 دی 1396 ساعت: 21:44