آیا شهرداری می تواند در مقام خواهان در دیوان عدالت اداری شکایت خود را طرح نماید؟

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : نمونه رای مستمری ماده ۱۹۰ قانون استخدام نیروی انتظامی بخوانید :
نمونه رای مستمری ماده ۱۹۰ قانون استخدام نیروی انتظامی در دعوی الزام به برقراری مستمری حقوق ماهانه عائله تحت تکفل موضوع ماده ۱۹۰ قانون استخدام نیروی انتظامی کارمند اخراجی ذینفع و دارای سمت محسوب می ش...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 6:28
چکیده : ... با عنوان : مسئولیت پرداخت مابه التفاوت هزینه نقل و انتقال صندوق بازنشستگی بخوانید :
مسئولیت پرداخت مابه التفاوت هزینه نقل و انتقال صندوق بازنشستگی پرداخت مابه التفاوت نقل و انتقال صندوق بازنشستگی از تکالیف فرد بیمه شده است و ارتباطی با کارفرمای قبلی ندارددر زیر یک نمونه از آرای شعب...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 6:28
چکیده : ... با عنوان : تاثیر تغییر محل کارگاه بر رابطه کار بخوانید :
تاثیر تغییر محل کارگاه بر رابطه کار تغییر محل کارگاه همراه با تسهیلات و عدم حضور کارگر برای ادامه همکاری اخراج تلقی نمی‌شود.در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. ش...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 6:28
چکیده : ... با عنوان : دستور موقت برای الزام دانشگاه به اجازه ثبت نام بخوانید :
دستور موقت دیوان عدالت برای الزام دانشگاه به اجازه ثبت نام الزام به ثبت نام در دانشگاه حائز شرایط صدور دستور موقت است.در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.شماره دا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 6:28
چکیده : ... با عنوان : نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر تاریخ بازنشستگی بخوانید :
نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر تاریخ بازنشستگی  عطف به ماسبق نمودن تاریخ بازنشستگی مستخدم به تاریخی که در آن اشتغال داشته فاقد مبنای قانونی است.در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت ادا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 6:28
چکیده : ... با عنوان : میزان حقوق وظیفه وراث کارمند شاغل و بازنشسته بخوانید :
میزان , حقوق , وظیفه , وراث , کارمند , شاغل , و بازنشسته , هرگاه کارمند , رسمی فوت شود خواه بازنشسته , باشد یا از کار افتاده و یا شاغل , برابر ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق , بازنشستگی مصوب ۱۳۷۹ معدل...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 29 آذر 1397 ساعت: 18:36
چکیده : ... با عنوان : محاسبه مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه در سوابق بیمه پردازی بخوانید :
محاسبه, مدت خدمت, سربازی, یا حضور, داوطلبانه, در جبهه, در سوابق, بیمه, پردازی, مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار و قانون تامین اجتماعی قبل از اشتغال یا در حین اشتغال جزء سوابق پرداخت بیمه آنان نزد سازمان...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت: 1:30
چکیده : ... با عنوان : نمونه رای دیوان عدالت در مورد مستمری کارمند بازخرید شده بخوانید :
نمونه, رای دیوان, عدالت, در مورد, مستمری, کارمند, بازخرید, شده برقراری مستمری پس از فوت مستخدم بازخرید شده برقراری مستمری در صورت فوت مستخدم پس از بازخریدی فاقد مبنای قانونی می باشد. در زیر یک نمونه از آر...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت: 1:30
چکیده : ... با عنوان : مرجع تشخیص نوع کار جهت تشخیص استحقاق کارگر به دریافت بیمه بیکاری بخوانید :
مرجع, تشخیص,, نوع کار جهت تشخیص,, استحقاق, کارگر, به دریافت, بیمه, بیکاری, تشخیص,, فصلی و پروژه ای بودن نوع قرارداد کار جهت تشخیص,, دلیل قطع رابطه کار و استحقاق, کارگر, به دریافت, بیمه, بیکاری, بر عهده هیات های تشخیص,, ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 17 آذر 1397 ساعت: 8:19

چکیده : ... با عنوان : بخوانید :
مرجع تشخیص نوع کار جهت تشخیص استحقاق کارگر به دریافت بیمه بیکاریتشخیص فصلی و پروژه ای بودن نوع قرارداد کار جهت تشخیص دلیل قطع رابطه کار و استحقاق کارگر به دریافت بیمه بیکاری بر عهده هیات های تشخیص و ح...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت: 9:06